Home » Szkolenie » E-113 Kontrola na obiektach użyteczności publicznej – Bakterie Legionella problem instalacji ciepłej wody użytkowej

szkolenia

E-113 Kontrola na obiektach użyteczności publicznej – Bakterie Legionella problem instalacji ciepłej wody użytkowej

Szanowni Państwo,

Kontrola ciepłej wody użytkowej pod względem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp., często skutkuje czasowym wyłączeniem z eksploatacji całego obiektu ze względu na przekroczenia dopuszczalnej liczby tych bakterii w wodzie z natrysków. Brak ciepłej wody pod natryskami uniemożliwia spełnienie podstawowego wymogu higienicznego dot. dokładnego umycia ciała w obiektach użyteczności publicznej typu np. basen, siłownia, sauna, szpital, obiekt noclegowy lub użycia wody z instalacji do celów rehabilitacyjnych. Występowanie
w ciepłej wodzie użytkowej tych bakterii świadczy o niewłaściwej eksploatacji obiektu. Zachłyśnięcie czy wdychanie areozolu wodno-powietrznego zawierającego te drobnoustroje np. w trakcie korzystania z natrysków,  może skutkować zachorowaniem na legionellozę lub gorączkę Pontiac.

Podczas szkolenia będą poruszane kwestie dotyczące:

 • prawidłowych zasad eksploatacyjnych instalacji wodnych, które zmierzają do ograniczenia rozmnażania bakterii,
 • redukcji skażenia w razie ponadnormatywnego występowania bakterii,
 • omówienie aktów prawnych  i dostępnych wytycznych,
 • szczegółową analizę zagrożeń, które istotnie mogą wpływać na rozwój bakterii,
 • kontroli przeprowadzanej przez inspekcję sanitarną z wyjaśnieniem: jak przygotować się do kontroli, jaką dokumentację należy przygotować,
 • opracowania procedur dot. zapobiegania rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella sp.
 • przegląd metod dezynfekcji stosowanych w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, ich wpływu na jakość wody i ich  bezpieczeństwa dla zdrowia użytkowników,
 • omówienia przypadków wykrycia bakterii z rodzaju Legionella w różnym stopniu skażenia, w różnych obiektach użyteczności publicznej – np. obiekt noclegowy, ośrodek sportowy, obiekt basenowy.

Szkolenie jest dedykowane dla osób zarządzających, właścicieli oraz dla personelu nadzorującego wewnętrzne instalacje wodociągowe w obiektach użyteczności publicznej:

 • obiektów noclegowych,
 • klubów fitness,
 • siłowi,
 • podmiotów rehabilitacyjnych,
 • domów seniora,
 • DPS-ów,
 • internatów,
 • MOSiR,
 • basenów,
 • szkoły,
 • przedszkola

Harmonogram: 22.04.2022, godz. 13:00 – 15:00 

Po prezentacji zapraszamy do dyskusji  za pomocą mikrofonu lub czatu.

Prowadząca: Wiesława Bollin –  ekspert ds. kontroli sanitarnej


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępnTUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)