Home » Szkolenie » E-109 Weryfikacja oraz walidacja metod analitycznych. Budżet niepewności.

szkolenia

E-109 Weryfikacja oraz walidacja metod analitycznych. Budżet niepewności.

Zapraszamy pracowników laboratoriów badawczych oraz wszystkie  osoby zainteresowane na webinar dotyczący weryfikacji oraz walidacji metod analitycznych a także budżetu niepewności.

Podczas webianriu omówione zostanie:

  • opracowanie kart weryfikacji_walidacji metod badawczych
  • opracowania kart charakterystyki metod badawczych
  • weryfikacja _walidacja metod
  • opracowanie budżetu niepewności
  • potwierdzenie metody badawczej.

Omówienie i wskazanie kierunków działań związanych z weryfikacją, lub walidacją metody badawczej. Po weryfikacji _walidacji metody opisanie wyników wraz z kryteriami na kartach.

Opracowanie budżetu niepewności co ma istotny wpływ na niepewność danej metody badawczej.

Harmonogram: 10.02.2021, godz. 13:00 – 14:30 

Prowadząca: Katarzyna Ulas, Mgr. Inż. – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy!