Home » Szkolenie » E-108 Dobra praktyka laboratoryjna rozszerzanie zakresów pomiarowych, poprzez rozcieńczenia pośrednie.

szkolenia

E-108 Dobra praktyka laboratoryjna rozszerzanie zakresów pomiarowych, poprzez rozcieńczenia pośrednie.

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy pracowników laboratoriów badawczych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozcieńczeń.

Podczas webinaru omówione zostaną:

  • rozcieńczenia do rozszerzania zakresu metod analitycznych,
  • rozcieńczenia pośrednie dlaczego, po co, jaki ma to sens,
  • rozcieńczenia materiałów odniesienia,
  • nadzór nad pipetami
  • do czego nam waga analityczna – można zastosować do rozcieńczeń.

Zastosowanie rozcieńczeń w celu podawania wyników z matryc wysoko obciążonych, ekonomia zakupu bardzo  wysokich wartości Certyfikowanych Materiałów Odniesienia.

Potwierdzanie ważności wyników, weryfikacja , walidacja i rewalidacja wysokich stężeń analitu, rozszerzania metod analitycznych.

Harmonogram: 29.01.2021, godz. 13:00 – 14:30 

Prowadząca: Katarzyna Ulas – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy!