Home » Szkolenie » E-107 Czego gmina powinna oczekiwać od instalacji komunalnej do której trafią jej odpady? Strategiczne kierunki zmian w zagospodarowaniu odpadów w Polsce

szkolenia

E-107 Czego gmina powinna oczekiwać od instalacji komunalnej do której trafią jej odpady? Strategiczne kierunki zmian w zagospodarowaniu odpadów w Polsce


Szanowni Państwo, 

Szkolenie ma na celu przedstawienie obecnych uwarunkowań w gospodarce odpadami komunalnymi z  punktu widzenia gminy i instalacji przetwarzającej odpady.


Zakres szkolenia: 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną możliwości realizacji zadań własnych gmin w tym zakresie w oparciu o przykładową instalację komunalną wybudowaną i eksploatowaną w formule Związku Międzygminnego  tworzonego przez 22 samorządy jaką jest ZUOK „Orli Staw”. Omówiona zostanie konfiguracja oraz eksploatacja instalacji komunalnej realizującej kompleksowo zagospodarowanie odpadów. Przedstawione zostaną zalecane strategiczne kierunki modernizacji i rozbudowy instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych. Zaprezentowane zostaną przykładowe projekty i plany modernizacyjne.
Po prezentacji przewidywana jest sesja pytań i dyskusja.

Harmonogram: 2020.12.15 godz. 12.00 – 13:30

Prowadzący: Piotr Szewczyk: Absolwent Politechniki Łódzkiej. Ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration uzyskując tytuł MBA. Ukończył mi. in. podyplomowe studia Zarządzania  Środowiskiem oraz wiele innych szkoleń i kursów. Posiada ponad 30 lat doświadczenia w pracy w przemyśle przy oraz przy planowaniu i realizacji oraz eksploatacji inwestycji w zakresie nowoczesnych technologii, instalacji i urządzeń produkcyjnych, energetycznych oraz ochrony środowiska. Od 2003 r. pracuje w Związku Komunalnym Gmin, „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Od początku realizacji inwestycji na stanowisku Członka Zarządu oraz Pełnomocnika ds. realizacji projektu. Projekt obejmował kompleksową budowę ZUOK „Orli Staw”. Inwestycja obejmowała  budowę jednego z pierwszych w Polsce kompleksowego zakładu zagospodarowania odpadów. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy UE. Kierował projektowaniem, przetargami i budową  ZUOK. Od 2006 r po oddaniu ZUOK do użytkowania jako dyrektor ZUOK kieruje tworzeniem jego struktury organizacyjnej i eksploatacją. Zakład obsługuje ok. 350 000 mieszkańców z terenu Wielkopolski i woj. łódzkiego. Posiada zdolność przetwarzania ponad 100 000 Mg/r odpadów komunalnych. Obecnie „Orli Staw” realizuje projekt modernizacyjny o wartości ok. 140 mln PLN. W skład pakietu modernizacyjnego wchodzi m. in. zautomatyzowana sortowania odpadów oraz pierwsza w Polsce instalacja fermentacji w technologii suchej ciągłej dla selektywnie zbieranych bioodpadów. Zakład po modernizacji będzie w pełni pokrywał swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną z własnych źródeł OZE.

Współtwórca i Przewodniczący Rady RIPOK. Organizacji skupiającej instalacje regionalne (RIPOK) a obecnie instalacje komunalne z terenu całej Polski. Uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych, konferencjach i szkoleniach zarówno jako uczestnik jak i wykładowca. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych z zakresu gospodarki odpadami na Politechnice Łódzkiej i SGH w Warszawie. Autor i współautor wielu artykułów, opracowań, ekspertyz i wydawnictw branżowych. Współpracował przy budowie, rozbudowie i modernizacji wielu instalacji przetwarzania odpadów.

 

Zapraszamy !