Home » Szkolenie » E-104 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z normą odniesienia PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

szkolenia

E-104 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z normą odniesienia PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na webinar, którego tematyką jest pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Webinar będzie składał się z części teoretycznej oraz części warsztatowej.

Część teoretyczna: 
podczas której omówiona zostanie część 5: „Wytycznie dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej”
polskiej normy  PN-ISO 5667-5:2017-10
oraz
Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych zgodnie
z polską normą PN-EN ISO 19458:2007

w szczególności omówiony będzie:

• cel pobierania próbek, a metoda pobierania,
• czynniki i warunki wpływające na pobieranie próbek – strategia pobierania próbek, unikanie kontaminacji, kolejność pobierania,
• instrukcja pobierania próbek wody do spożycia,
• prowadzenie pomiarów terenowych,

Cześć warsztatowa:

Podczas której na przykładach uczestnicy będą wspólnie z prowadzącą wypełniać protokoły z pobierania próbek.

  • dokumentować zapisy,
  • przeliczać zapisy związane z próbkami terenowymi ślepymi,

Harmonogram spotkania:  11.12.2020 godzina 12.00-14.30

Prowadząca: Katarzyna Ulas, Mgr. Inż. – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan. Od 2004r. związana z Gdańską Fundacją Wody, na początku jako uczestnika szkoleń i badań biegłości.

Zapraszamy!