Home » Szkolenie » GŚ-49 – Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek ścieków – szkolenie z praktycznymi ćwiczeniami

szkolenia

GŚ-49 – Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek ścieków – szkolenie z praktycznymi ćwiczeniami

Szanowni Państwo

Pobieranie próbek jest integralną częścią analizy, a błędów powstałych w wyniku niewłaściwego pobierania i postępowania z próbkami nie da się żadnymi sposobami skorygować. Błędy popełniane podczas pobierania próbek często wynikają ze zbytniej rutyny, presji czasu, zapominaniu w natłoku zadań o istotnych elementach kontroli jakości (techniki poboru, jakości sprzętu i pojemników).
Doświadczenia i obserwacje uczestników programów badań biegłości pobierania ścieków – SAMPLING oraz szkoleń doskonalących z zakresu pobierania próbek ścieków organizowanych przez Gdańską Fundację Wody od 2011 roku stanowią fundament proponowanego szkolenia. Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane aspekty poboru ścieków w świetle aktualnego ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014 r.

 

I Dzień szkolenia –  9.30-16.00       
II Dzień szkolenia – 9.00-12.30 (zakończenie obiadem)

Program szkolenia:

  • Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków według normy PN-ISO 5667-10
  • Rodzaje pobieranych próbek – kiedy, jakie
  • Poprawny wybór miejsca pobierania próbek
  • Identyfikacja próbek i protokół pobierania
  • Sprzęt do pobierania próbek – praktyczne zastosowania
  • Wybrane aspekty poboru ścieków w świetle aktualnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014 r.
  • Praktyczne ćwiczenia z poboru próbek ścieków
  • Trudne pobory
  • Transport, utrwalanie i przechowywanie próbek
  • Najskuteczniejsze techniki i sposoby unikania błędów i kontaminacji próbek ścieków

Wykładowcy: Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w poborze próbek ścieków.