Home » Szkolenie » BHP/1 Metody nadzoru nad truciznami i substancjami niebezpiecznymi.

szkolenia

BHP/1 Metody nadzoru nad truciznami i substancjami niebezpiecznymi.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Gdańska Fundacja Wody zaprasza na szkolenie z zakresu BHP poświęcone metodom nadzoru nad truciznami i substancjami niebezpiecznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W programie szkolenia m.in.:

  • Rozporządzenie REACH i CLP
  • Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej przy pracy z truciznami i substancjami niebezpiecznymi
  • Pomiary środowiska pracy w kontakcie z truciznami i substancjami niebezpiecznymi

Wykładowca – Główny Specjalista ds. BHP, Koordynujący pracę działu BHP w firmie zatrudniającej ponad 500 pracowników, Laureat Srebrnej Odznaki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, Auditor wiodący norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

Ramy czasowe: 9.30 – 16.00