Home » Szkolenie » Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w laboratorium badawczym – szkolenie z elementami warsztatowymi

szkolenia

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w laboratorium badawczym – szkolenie z elementami warsztatowymi

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na praktyczne szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w laboratorium badawczym. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. regulacje prawne, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka a także BHP przy pracach z chemikaliami i czynnikami biologicznymi. Uczestnicy będę mogli również zapoznać się ze stroną praktyczną omawianych  zagadnień w formie przykładów i ćwiczeń. Zakładamy również wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Szkolenie skierowane jest głównie do kierowników laboratoriów, osób zajmujących się BHP
w laboratoriach a także pracowników laboratoriów. Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką bezpiecznej pracy w laboratorium badawczym.

Wykładowcy:
Specjalista, koordynator działu BHP dużej firmy wodociągowo-kanalizacyjnej.
Eksperci i specjaliści branżowi z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy dużych firm produkcyjnych.

Szkolenie odbędzie się w terminie 18-19 października 2016r. w Hotelu AMBER, ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk – Suchanino.

Zagadnienia które zostaną omówione podczas szkolenia:

Wybrane aspekty Prawa Pracy dla pracowników laboratorium, wynikające z:
– Kodeksu Pracy,
– Ustaw i rozporządzeń wykonawczych,
– Prawa unijnego – rozporządzenia i dyrektywy.

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
– Identyfikacja i analiza zagrożeń,
– Kto powinien identyfikować i oceniać ryzyko w laboratorium?
– Ocena ryzyka zawodowego – jak czytać, jak rozumieć?
– Analiza przypadku

 Instrukcje BHP w laboratorium
– Jak tworzyć prawidłowe instrukcje BHP?
– Efektywne wdrożenie instrukcji BHP w laboratorium,
– Przykładowe instrukcje BHP w laboratorium

 Zasady BHP w laboratorium
– Przestrzeganie zasad bhp dobrej praktyki laboratoryjnej – wymaganie czy dowolność?,
– Zasady higieny laboratoryjnej (mycie rąk, zdejmowanie rękawiczek, czyszczenie stołów, dezynfekcja),
– Analiza przypadku lub pytania od uczestników.

BHP przy pracach z chemikaliami.
BHP przy pracach z czynnikami biologicznymi.
Bezpieczne i higieniczne wyposażenie laboratorium.
Ochrona zdrowia przy pracy z chemikaliami, czynnikami biologicznymi.
Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych oraz czynniki mutagenne w laboratorium.