Home » Szkolenie » B-11 Procesy technologicznie na pływalniach, w nieckach basenowych.

szkolenia

B-11 Procesy technologicznie na pływalniach, w nieckach basenowych.

Zapraszamy Państwa za szkolenie dedykowane procesom technologicznym na obiektach „basenowych „. Szkolenie jest dedykowane głównie dla kadry technicznej, konserwatorów i przedstawicieli stacji sanitarnych.

 

Program szkolenia:

  • Wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych: flora bakteryjna, mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczeń wody
  • odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody w niecce basenu,
  • praktyczne i skuteczne sposoby rozwiązań problemów związanych z jakością wody;
  • automatyka pomiarowa, prawidłowa eksploatacja

 

Harmonogram : 07.04.2021r.
10.30-14.00

Karta zgłoszenia w załączniku – zapraszamy!