Home » Szkolenie » B-1 Prawidłowa eksploatacja pływalni i basenów.

szkolenia

B-1 Prawidłowa eksploatacja pływalni i basenów.

Zapraszamy do udziału w kolejnej odświeżonej edycji szkolenia na temat prawidłowej eksploatacji basenów i pływalni. Omówimy szczegółowo większość procesów chemicznych, wraz z technologią uzdatniania wody wykorzystywaną w pływalniach. Cześć materiału poświęcono zagadnieniom decydującym o jakości mikrobiologicznej i fizyko-chemicznej wody po wejściu z życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r.

images11

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych: flora bakteryjna, mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczeń wody.
 • koagulacja, filtracja, korekty pH i dezynfekcja;
 • odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody w niecce basenu,
 • filmy z prawidłowym pobieraniem wody basenowe do badań mikrobiologicznych, przedstawimy możliwe błędy przy poborze, powodujące możliwe skażenie próbki.
 • postępowanie w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego
  i fizykochemicznego na pływalni i basenach odkrytych,
 • interepretacja wyników badań;
 • praktyczne i skuteczne sposoby rozwiązań problemów związanych z jakością wody;
 • sytuacje awaryjne (incydenty wymiotne i kałowe) – działania jakie powinniśmy podejmować, podstawowe zasady rozwiązywania problemów;
 • najbardziej skuteczne  metody i rozwiązania techniczne gwarantujące utrzymanie prawidłowych parametrów wody basenowej, które przedstawił Christof Saunus na szkoleniu z czerwca 2016 r.
  w Krakowie – doświadczenia niemieckie.
 • harmonogramy badań wody basenowej, dziennik pływalni opracowany przez GFW.
 • przykłady komunikatów dotyczący jakości wody na pływalni.
 • aktualne zagadnienia prawne związane z tematyką basenową.

 

Patronat medialny nad przedsięwzięciami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki pływalni
i aquaparków:

pib_net_with_backbaseny-w-polsce-logobasen-prof-logo

 

 

WYKŁADOWCA
Małgorzata Prędota – specjalista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym uzyskanym w trakcie pracy w Inspekcji Sanitarnej oraz przy doradztwie z zakresu eksploatacji basenów kąpielowych. Wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Gdańską Fundacje Wody, jak również dla Inspekcji Sanitarnej. Swoją wiedzę z zakresu technik basenowych pogłębiała na szkoleniach w Niemczech i Francji oraz podczas branżowych szkoleń organizowanych na terenie Polski. Autor artykułów prezentowanych w kwartalniku „Pływalnie i baseny” oraz „Sportplus””