Home » Szkolenie » Webinarium E-24 Automatyczna i zdalna praca oczyszczalni

szkolenia

Webinarium E-24 Automatyczna i zdalna praca oczyszczalni

Stan zagrożenia epidemicznego zmusił firmy wodociągowe do ograniczenia obsługi na obiektach wod-kan w celu ochrony zdrowia pracowników, a tym samym zapewnienia właściwej minimalnej obsady stanowisk jaka jest wymagana dla utrzymania właściwego funkcjonowania obiektów.

Oczyszczalnie ścieków należą do obiektów strategicznych, których prawidłowe i niezakłócone działanie zapewnia właściwe funkcjonowanie nie tylko miast i całych aglomeracji, ale również mniejszych miejscowości, z których odbierane są ścieki. W sytuacji obecnego zagrożenia nasuwa się pytanie jakie działania mogą być podejmowane lub jakie narzędzia należy stosować, aby w warunkach ograniczonej kontroli operatora utrzymać efektywność technologiczną oczyszczalni ścieków na właściwym poziomie. W trakcie webinarium dyskutowane będą zagadnienia związane z pełną/częściową automatyzacją, jak również automatyczną samoregulacją procesu technologicznego poprzez wdrażanie algorytmów sterowania umożliwiających osiągnięcie maksymalnej efektywności technologicznej w warunkach rzeczywistej zmienności ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni.

Wykładowcy: eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresu automatyki i konatroli pracy OŚ

Harmonogram szkolenia 16.04.2020r godzina 10:00-11.30