Home » Szkolenie » GŚ-LĘB Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie lęborskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju

szkolenia

GŚ-LĘB Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie lęborskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju

WFOSiGW wersja kolor

Dnia 23 stycznia br. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, odbędzie się spotkanie będące kontynuacją rozpoczętych działań zmierzających do uporządkowania gospodarki osadami ściekowymi w powiecie lęborskim.

Podczas spotkania zostanie szczegółowo zaprezentowany Raport powiatowy z 2015 roku wraz z sugerowanymi w nim rozwiązaniami docelowymi.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, operatorów poszczególnych oczyszczalni, przedsiębiorstw związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną z terenu powiatu lęborskiego.

Planowane spotkanie w Lęborku ma w założeniach merytoryczną dyskusję umożliwiającą wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy operatorami oczyszczalni a osobami odpowiedzialnymi za decyzje finansowe i organizacyjne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem spotkania.