Home » Szkolenie

SZKOLENIAMarzec

on-line                 są miejsca 01.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 05.03.2024 Woda, ścieki E-315/1 Optymalizacja napowietrzania na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 05.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-394 Wdrożenia i stosowania metody oznaczania BZTn w wodzie i ściekach – norma PN-EN 5815-1:2019-12 on-line                 są miejsca 06.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium on-line                 są miejsca 08.03.2024 Laboratoria E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni on-line                 są miejsca 08.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10 on-line                 są miejsca 13.03.2024 Laboratoria E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10 Gdańsk                 są miejsca 14.03.2024 - 15.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. on-line                 są miejsca 15.03.2024 Woda, ścieki E-316/2 Analiza danych eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 19.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-341 Sensoryka dla koordynatorów – wdrożenie metod badania smaku i zapachu w wodzie i koordynowanie badań on-line                 są miejsca 19.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-355 Kryteria oceny w procesach akredytacji i nadzoru w obszarze badań sensorycznych on-line                 są miejsca 20.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody on-line                 są miejsca 22.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-381 Wstęp do szacowania niepewności pobierania próbek wody. on-line                 są miejsca 22.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej on-line                 są miejsca 26.03.2024 Odpady Woda, ścieki E-317/3 Usuwanie azotu i fosforu – podstawy i optymalizacja na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 27.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowośc! E-396 Zgodnie z Nową Normą PN-EN ISO 5667-1:2023-10. Jakość wody. Pobieranie próbek Część 1: wytyczne dotyczące opracowania programów i technik pobierania próbek.

Kwiecień

on-line                 są miejsca 04.04.2024 E-318/4 Fermentacja metanowa – podstawy i optymalizacja on-line                 są miejsca 05.04.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-387 Pomiar temperatury w terenie i laboratorium Gdańsk                 są miejsca 09.04.2024 - 10.04.2024 Pływalnie B-11 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca 11.04.2024 - 12.04.2024 Odpady GO-7 Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów on-line                 są miejsca 12.04.2024 E-319/5 Produkcja wody ze ścieków Gdańsk                 są miejsca 18.04.2024 - 19.04.2024 Woda, ścieki GŚ-26 Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 23.04.2024 Woda, ścieki E-320/6 Omówienie projektu nowej dyrektywy wodnej od strony eksploatatora oczyszczalni ścieków

Maj

są miejsca 22.05.2024 - 24.05.2024 Pływalnie S-8 XXVII SEMINARIUM BASENOWE – efektywne zarządzanie, technologie, kierunki rozwoju

Czerwiec

Tarnów                 są miejsca 19.06.2024 - 20.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki GL-26 Sensoryka w praktyce – zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 05.09.2024 - 06.09.2024 Woda, ścieki S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan. są miejsca 11.09.2024 - 13.09.2024 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Odpady VI SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

Październik

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Woda, ścieki JAK OGRANICZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI I WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ STUDNI ? – RENOWACJE