Home » Szkolenie

SZKOLENIACzerwiec

on-line                 są miejsca 17.06.2024 Laboratoria E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – przepisy prawne dotyczące organizacji obiektów oraz zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych Tarnów                 brak miejsc 19.06.2024 - 20.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki GL-26 Sensoryka w praktyce-zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody Gdańsk                 są miejsca 19.06.2024 - 21.06.2024 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Zielona Retencja on-line                 są miejsca 21.06.2024 Pływalnie E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej. on-line                 są miejsca 25.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-283 Przegląd metod mikrobiologicznych do badania próbek wody (metody filtracji membranowej, metody najbardziej prawdopodobnej liczby i płytek lanych) on-line                 są miejsca 25.06.2024 Laboratoria E-405 Zakupy usług i dostaw. Praktyczne przykłady tworzenia kryteriów oceny dostawców wszystkich usług niezbędnych w akredytowanym laboratorium. on-line                 są miejsca 26.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-370 Porównanie metod badania bakterii Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody (PN-EN ISO 16266:2009 oraz PN-EN ISO 16266-2:2022; wersja polska: 16.06.2023) on-line                 są miejsca 27.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego? on-line                 są miejsca 27.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-403 Zastosowanie odzysku, analizy próbek podstawionych oraz porównań wewnatrzlaboratoryjnych w potwierdzaniu ważności wyników badań on-line                 są miejsca 28.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-387 Pomiar temperatury w terenie i laboratorium

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 05.09.2024 - 06.09.2024 Woda, ścieki S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan. Gdańsk-Sobieszewo                 są miejsca 11.09.2024 - 13.09.2024 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Odpady VI SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

Październik

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Woda, ścieki JAK OGRANICZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI I WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ STUDNI ? – RENOWACJE

Listopad

Gdańsk                 są miejsca 21.11.2024 - 22.11.2024 Woda, ścieki GŚ-26 Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków