Home » Strona Informacyjna

Strona Informacyjna

Poniżej znajdziecie Państwo Informacje (zalecenia oraz  środki bezpieczeństwa) zastosowane podczas
XXIII Semianrium Basenowym w związku
z aktualną sytuacją epidemiczną.