Home » PROJEKTY » Projekt MORPHEUS

Projekt MORPHEUS

Obraz1

Modelowe obszary usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku
(Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances In the South Baltic/ MORPHEUS)

STHB.02.02.00-SE-0038/16

OFICJALNA STRONA PROJEKTU MORPHEUS:      http://www.morpheus-project.eu

Projekt Morpheus jest realizowany w ramach Programu Interreg South Baltic. Jego podstawę stanowią procesy ciągłego uwalniania się farmaceutyków oraz innych mikrozanieczyszczeń, dostających się do Południowych Regionów Morza Bałtyckiego wraz z odpływem z oczyszczalni ścieków.

Projekt obejmuje 7 partnerów głównych i 9 partnerów powiązanych z czterech państw członkowskich Programu Interreg (Szwecja, Niemcy, Polska i Litwa). Założeniem projektu jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu farmaceutykami środowiska w regionie Morza Bałtyckiego. Zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych stanowi zagrożenie dla środowiska wodnego , którego skutkiem jest utrata siedlisk i różnorodności biologicznej, a także zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Zgodnie z dyrektywą 2008/105 / WE priorytetem państw członkowskich powinno być zidentyfikowanie przyczyn zanieczyszczeń, rozpatrywanie emisji u źródła w najbardziej ekonomiczny i ekologiczny sposób.

Projekt składa się z 6 modułów (workpackage – WP), które przydzielone są odpowiednio do każdego partnera.

Działania projektu mają na celu stworzenie raportu  pod  kątem  regionalnego  zużycia  farmaceutyków  (w WP 3), obciążenia chemicznego spowodowanego przez leki uwalniane z wybranych oczyszczalni ścieków w każdym regionie (WP 4), jak również istniejące systemy oczyszczania z czterech wybranych regionów otaczających południową część Morza Bałtyckiego (WP5). Celem WP6 jest przygotowanie planu szkoleniowego dla operatorów oczyszczalni ścieków i pracowników profesjonalnych laboratoriów chemicznych  oraz  materiałów  szkoleniowych   dla  uczestników takich kursów – wszystkie połączone z wizytami studyjnymi na oczyszczalniach ścieków , które usuwają lub redukują stężenie substancji farmaceutycznych przy użyciu zaawansowanych technologii(WP5).

Głównymi grupami docelowymi projektu są pracownicy oczyszczalni ścieków, a także decydenci
i władze regionalne / krajowe zajmujące się oczyszczaniem ścieków.

Partnerzy projektu:
Kristianstad University – Szwecja (Lider Projektu) (WP1)morpheus project poster_01
EUCC- The Costal Union – Niemcy (WP2)
University of Rostock – Niemcy (WP3)
Gdańska Fundacja Wody – Polska (WP6)
Politechnika Gdańska – Polska (WP5)
Environmental Protection Agency – Litwa (WP4)
Klaipeda University – Litwa (WP4)

Partnerzy powiązani:
Leibniz Institute for Baltic SEa Research Warnemunde – Niemcy
Mecklenburg Western Pomerania – Niemcy
Region of Skane – Szwecja
Limited Liability Water Company „Palangos Vandenys” – Litwa
Oczyszczalnia Ścieków EKOWIK Sp. z o.o. – Polska
Oczyszczalnia Ścieków PEWIK Sp. z o.o. – Polska
EURAWASSER North GmbH – Niemcy
The Municipality of Kristianstad – Szwecja

Całkowity budżet: 1.6 mln. EUR
EFRR: 1.3 mln. EUR

Do pobrania PLAKAT PL

Do pobrania PLAKAT EN

Do pobrania ulotka dotycząca utylizacji leków i farmaceutyków PL

 

Data rozpoczęcia projektu

01 stycznia 2017

Data zakończenia projektu

31 grudnia 2019

Spotkania projektowe:

I spotkanie partnerów – Gdańsk, Polska 14-15.05.2017r.

II spotkanie partnerów – Kristianstad, Szwecja 30-31.05.2017r.

III spotkanie partnerów – Essen, Niemcy 16-18.04.2018r.

IV spotkanie partnerów- Roztok, Niemcy 12-14.04.2018r. 

V spotkanie partnerów – Gdańsk, Polska 28-29.05.2019r.

VI spotkanie partnerów – Sztokholm, Szwecja 19-20.2019r.

VII spotkanie partnerów – Lund, Szwecja, 10.12.2019r.

 

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił Gdańskiej fundacji Wody dofinansowania w formie dotacji na wkład własny do projektu Morpheus.

Informacje: TUTAJ