Home » PROJEKTY » Projekt Circular Ocean-bound Plastic (COP)

Projekt Circular Ocean-bound Plastic (COP)

Makroplastiki zagrażają ekosystemom Morza Bałtyckiego

Nowy projekt Interreg jest pionierem zrównoważonych rozwiązań

Makroplastiki stanowią rosnące zagrożenie dla ekosystemów Morza Bałtyckiego. Każdego roku do oceanów trafia od 4 do 12 milionów ton plastiku, a zużycie tworzyw sztucznych rośnie.
Zwalczanie tego globalnego problemu zanieczyszczeń wymaga działań międzynarodowych.
Circular Ocean-bound Plastic (COP), nowy projekt Interreg podejmie wyzwanie, koncentrując się na zbiórce i recyklingu tworzyw
sztucznych u źródła w ramach partnerstwa ponadnarodowego.

Według Europejskiej Agencji Środowiska źródła lądowe odpowiadają za 80% śmieci morskich, z czego około 85% to tworzywa sztuczne.
Źródła lądowe pochodzą między innymi z działalności miejskiej i wiejskiej, takiej jak festiwale, przemysł, turystyka i posiłki na świeżym powietrzu.
Projekt COP ma na celu rozwiązanie problemu u źródła poprzez skupienie swoich działań na miastach przybrzeżnych i zbieranie plastiku, zanim trafi on do Morza Bałtyckiego.

„Stoimy przed pilnym zadaniem radzenia sobie z makroplastikami w naszych oceanach i wymaga to wspólnych, międzynarodowych wysiłków w celu znalezienia zrównoważonych i skutecznych rozwiązań”
– mówi James Armour, Senior Project Manager, Clean

Im dłużej plastik pozostaje w oceanie, tym bardziej maleje wartość jego recyklingu, ponieważ słona woda i światło UV rozkładają plastik.
„Przy wsparciu Interreg możemy wraz z naszymi partnerami podjąć się tego zadania i znaleźć rozwiązania o obiegu zamkniętym w zakresie zebranego plastiku morskiego. Z korzyścią zarówno dla środowiska,
jak i firm w regionie” – mówi James Armour, Clean.

 

O PROJEKCIE

The Circular Ocean-bound Plastic (COP) otrzymał około 2,02 mln euro dofinansowania z Interreg South Baltic, a jego łączna wartość wynosi 2,5 mln euro. Projekt potrwa do września 2026 r.
Komisja Europejska uznała projekt za strategicznie ważny dla Interreg South Baltic i będzie go monitorować.
Ogólnym celem projektu jest identyfikacja wyzwań i możliwości w zakresie zbiórki, ponownego użycia i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych trafiających do oceanów poprzez zaangażowanie MŚP, instytucji wiedzy i zainteresowanych stron z regionu Interreg.

Clean – Denmark’s Water and Environmental Cluster
jest partnerem wiodącym we współpracy z Ocean Plastic Forum, Plast Center Denmark, Sustainable Business Hub, Leibniz Institute for Baltic Sea Research, University of Rostock, University of Gdansk, Gdansk Water Foundation and Gdansk Sports Center.

Więcej informacji na temat projektu COP można znaleźć na stronie www.circularoceanplastic.eu

Finansowanie: Projekt jest finansowany przez [Interreg South Baltic] ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mającego na celu odblokowanie potencjału niebieskiego i zielonego wzrostu Morza Bałtyckiego poprzez współpracę transgraniczną między lokalnymi i regionalnymi podmiotami z Danii, Niemiec, Litwy, Polski i Szwecji.

Spilled garbage on the beach of the big city. Empty used dirty plastic bottles. Dirty sea sandy shore the Black Sea. Environmental pollution. Ecological problem. Moving waves in the background.