Home » PROJEKTY » I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami

I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami

Prezentacje do pobrania: [prezentacje]

W dniach 4-5 czerwca 2018 roku, w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej odbyło się I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami. Przedmiotem prelekcji i dyskusji Forum był ogólnopolski system segregacji odpadów w praktyce samorządów. Omówione zostały m.in. kwestie związane z gospodarką odpadami w obszarze gmin, in-house w gminach, ogólnopolskim system segregacji, poziomami odzysku surowców oraz idea circular economy. Pierwszego dnia zaplanowano wystąpienia specjalistów, omawiające aktualne przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi oraz doświadczenia i praktyki. Drugiego dnia odbyły się dwie równolegle przebiegające wizyty studyjne: w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku oraz na Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych w Gdańsku. Dodatkowymi elementami promującymi Miasto Gdańsk była wizyta w Europejskim Centrum Solidarności, spacer po Głównym Mieście w Gdańsku oraz wejście na Zbiornik Wodny Kazimierz w Gdańsku – Sobieszewie.

 


Organizator:

 

 

 


Sponsorzy:

 

 

 

 

 

 

 


Patroni merytoryczni:

 

 

 

 

 


Patroni medialni:

 


Patroni honorowii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki sponsorom, którzy zdecydowali się wesprzeć organizację I Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami znacząco podniesiono rangę i prestiż Forum. Wsparcie, które zostało udzielone przez TIRU S.A.Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdańskie Usługi Komunalne, SUEZ Północ Sp. z o.o. stanowi wyraz poparcia dla konieczności podejmowania działań w kierunku troski o środowisko naturalne.