Home » Konsultacje, szkolenia zamknięte, audyty

Konsultacje, szkolenia zamknięte, audyty


AUDYT

Oferujemy przeprowadzenie audytu i dostarczenie raportu z audytu wewnętrznego w laboratorium badawczym w zakresie:

 • SYSTEMU ZARZĄDZANIA

w zakresie udokumentowania i funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania w odniesieniu  do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 między innymi wg pkt: 4, 5, 6.2, 6.6, 8.3 – 8.9, 7, 7.1, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11,)
Audyt wewnętrzny opierać się będzie na zasadach opisanych w normie ISO 19011-
Laboratorium otrzyma raport z audytu wewnętrznego w obszarze systemu zarządzania zgodny z jego wymaganiami systemowymi 

Prowadzący audyt systemu zarządzania:

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie,  jako konsultant,  doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

 • PRACOWNI SENSORYCZNEJ

w obszarze kompetencji technicznych w Pracowni Sensorycznej Laboratorium Badania Wody wg. pkt 6 i 7 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018)-
Audyt może być przeprowadzony metodą przeglądu dokumentacji i/lub obserwacji badań, z uwzględnieniem audytu pionowego (od zlecenia do sprawozdania)

Prowadzący audyt pracowni sensorycznej:

Wieloletni kierownik akredytowanego laboratorium badań wody i ścieków oraz specjalista ds. jakości, ponad 10-letnie doświadczenie w badaniach sensorycznych wody (od projektowania pracowni, przez wdrożenie i akredytację metod, po rutynowe analizy sensoryczne), od kilku lat prowadzi szkolenia i warsztaty z badań sensorycznych, wykładowca, auditor wewnętrzny, konsultant w obszarze technicznym i systemowym.

 • POBIERANIE PRÓBEK

w zakresie pobierania wody, ścieków, wody basenowej zgodnie z aktualnymi normami i obwiązującą rozporządzeniami

 • LABORATORIUM BADANIA WODY

w zakresie mikrobiologii zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Prowadzący audyt pobierania próbek i audyt w laboratorium badania wody w zakresie mikrobiologii:

Specjalista ds. analiz z ponad 30 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek.

________________________________________________

Forma audytu (zdalny lub na miejscu) zależna od aktualnej sytuacji pandemicznej i możliwości prowadzącego audyt.
Audyt w formie zdalnej, polega na ocenie dokumentów i zapisów, kontakcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sporządzony zostanie plan audytu, uzgodniony z laboratorium.


WALIDACJA 

Wsparcie laboratorium w procesie walidacji .

Przygotowanie do walidacji – zdalnie na platformie do organizacji spotkań on-line (omówienie zakupu potrzebnych odczynników, sprzętu, oprogramowania,  zespołu wykonującego walidacje).

Walidacja metody do laboratorium udaje się zespół: prowadzący walidacje i przedstawiciel organizatora.

Konsultacje po walidacjianaliza problemu (2 konsultacje)


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Realizacja szkoleń dla:

 • pracowników laboratorium
 • pracowników firm/instytucji w zakresie ochrony środowiska (odpady, pozwolenia środowiskowe, szkolenia dla administracji publicznej)
 • pracowników pływalni
 • pracowników wod-kan


Przykładowe realizacje  szkoleń/konsultacji  zamkniętych :

 • Walidacja metod zminiaturyzowanych spektrofotometrycznych (ołów i kadm)
 • Szkolenie – pobieranie próbek wody w tym wody do spożycia/ wody technologicznej/ wody basenowej/ powierzchniowej  do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych
 • Szkolenie – dobre praktyki laboratoryjne w laboratorium fizyko-chemicznym
 • Przygotowanie do audytu
 • Szkolenia z zakresu pozwoleń wodno-prawnych
 • Walidacja metod analitycznych (mętności, pH, przewodności elektrycznej właściwej, sumarycznej zawartości wapnia i magnezu)
 • Walidacja transportu i pobierania dla metod
 • Audyt wewnętrzny w laboratorium
 • Współpraca przy konferencjach, wsparcie organizacyjne merytoryczne


Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Westerska-Kłos, magda.w@gfw.pl, tel. 605 157 187