Home » COVIŚ1: Analiza COVID-19 w ściekach komunalnych w województwie pomorskim

COVIŚ1: Analiza COVID-19 w ściekach komunalnych w województwie pomorskim

         

 

 

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił dofinansowania w formie dotacji na realizację Zadania pn. Analiza COVID-19 w ściekach komunalnych w województwie pomorskim (WFOŚ/D/355/4769/2020)

Koszt kwalifikowany zadania: 27.704,56 zł
Wysokość udzielonej dotacji: 27.704,56 zł

Czas realizacji: 1.10.2020 – 31.01.2021

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że nieoczekiwana epidemia może sparaliżować cały świat. Globalna reakcja na COVID-19 skoncentrowała się na zapobieganiu transmisji między osobami. Tymczasem, eksperci uważają, że wirus Sars-CoV-2 może rozprzestrzeniać się również w ściekach. Ponadto, okazało się, że analiza ścieków może dostarczyć ważnych danych na temat jego rozprzestrzeniania się. Grupy badawcze na całym świecie rozpoczęły analizę ścieków pod kątem nowego wskaźnika, aby oszacować całkowitą liczbę infekcji w społeczności, biorąc pod uwagę, że większość ludzi nie zostanie poddana testom i spora część przechodzi chorobę bezobjawowo.

Projekt COVIŚ jest odpowiedzią na powyższą sytuację, pokazując możliwość powiązania analizy ścieków na zawartość SARS-CoV-2 z ilością zakażonych osób.

RAPORT z analizy ścieków komunalnych na obecność SARS-CoV-2