Home » Badanie » INTRALAB

badania

INTRALAB

porównanie wewnątrzlaboratoryjne z zakresu fizykochemii wody / ścieków/ wody basenowej

Celem tego programu jest umożliwienie laboratorium sprawdzenia:

  • kompetencji analityków
  • poprawności spójności pomiarowej – kalibracja przyrządów pomiarowych
  • prawidłowego postępowania z badaną matrycą
  • prawidłowego oznaczenia wybranych parametrów

Próbki w zależności od potrzeb klienta można zamówić  w tym samym lub w różnym zakresie stężeń.
Próbki wysyłane do klienta są materiałami odniesienia.

Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora (przechowywanie próbki, rozcieńczenia) oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z próbką będą wysyłane do klienta po określeniu zakresu zamówienia.

INTRALAB -INFO –  tutaj znajdują się : zakresy oznaczania, objętości wysyłanych próbek.


KOSZT UCZESTNICTWA  

Całkowity koszt uczestnictwa :
deklarowane oznaczenia (każde oznaczenie 250  zł +VAT) + koszty organizacyjne od 250zł (w zależności od wielkości i specyfiki zamówienia)+VAT

Faktury za uczestnictwo będą przesyłane drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.


DODATKOWE INFORMACJE
Koordynator
Magdalena Westerska-Kłos (tel. 605 157 187 , e-mail: magda.w@gfw.pl)