Home » Badanie » POOLLAB 2024

badania

POOLLAB 2024

BADANIA BIEGŁOŚCI POPRZEZ MIĘDZY-LABORATORYJNE PORÓWNANIA
Z ZAKRESU FIZYKOCHEMICZNYCH ANALIZ WODY BASENOWEJ POOLLAB 

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody basenowej.
Program POOLLAB jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

Opis procesu badania biegłości  w postaci międzylaboratoryjnych porównań zgodnie z normą
PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.
Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji.
W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

 

__ POOLLAB 2024__

 

W bieżącym roku do analizy otrzymacie Państwo próbki z materiałami odniesienia CRM.
Zakresy oznaczania wg rozporządzenia Dz.U. 2017 poz.2294.
Próbki dostarczone do laboratorium przechowywać należy w lodówce w temperaturze 2-8 oC, w zamkniętych pojemnikach, w ciemnym miejscu do chwili rozpoczęcia badania.
Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.
Rozcieńczenia należy wykonywać wg instrukcji organizatora przysłanej na tydzień przed badaniami.
z potwierdzeniem uczestnictwa.
Program POOLLAB  jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU :

1 Chlor wolny
2 Chlor całkowity
3 pH
4 Potencjał Redox
5 Mętność
6 Azotany
7 Indeks nadmanganianowy
8 Kwas cyjanurowy

 

HARMONOGRAM BADAŃ:

I Runda programu
Data rozpoczęcia badań:  29 lutego- 5 marca
Nadsyłanie zgłoszeń: 16 lutego

II Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 26 września – 2 października
Nadsyłanie zgłoszeń:  13 września

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dokumentach:
 Procedura, Regulamin Poollab, Poollab -Info, Karta Zgłoszenia  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
Kartę zgłoszenia i przesłać: na adres e- mail: sekretariat@gfw.pl 
Najpóźniej na 7 dni przed badaniami organizator prześle informacje szczegółowe potwierdzające lub informujące o zmianie terminu rundy.
W komplecie dokumentów potwierdzających uczestnictwo powinniście Państwo otrzymać: Potwierdzenie Uczestnictwa (wraz z kodem laboratorium) Kartę wyników oraz Instrukcję

Szczegółowe informacje związane z rezygnacją, reklamacjami znajdziecie Państwo w Regulaminie badań.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)
Całkowity koszt uczestnictwa :
deklarowane oznaczenia (każde oznaczenie 180 zł +VAT) + koszty organizacyjne 220zł +VAT

Faktury za uczestnictwo będą przesyłane drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.


DODATKOWE INFORMACJE:


Koordynator programu
Magdalena Westerska-Kłos (tel. 605 157 187 , e-mail: magda.w@gfw.pl)